Hvem er for og hvem imot konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja?


Publisert: 01.06.2019

Oppdatert: 18.06.2019

Store Norske Leksikon skriver følgende om konsekvensutredning:
"Den første typen konsekvensutredning utføres av Regjeringen og dreier seg om åpning av nye områder med sikte på tildeling av utvinningstillatelser (petroleumsloven § 3-1 – åpning av nye områder). En konsekvensutredning etter petroleumsloven er dermed ikke å regne som en rein kunnskapsinnhenting, men som første ledd av en åpningsprosess."


Jeg ser ikke helt hvordan konsekvensutredning er noe annet enn kunnskapsinnhenting, men får stole på Store Norske.


Trykk på logoene for kilder.


For utredning

Imot utredning


FrPAP

Basert på partiprogrammet 2017-2021 er AP stort sett imot konsekvensutredning, men åpner for å konsekvensutrede Nordland 6.
 • Arbeiderpartiets partiprogram 2017-2021 bokmål pdf
  • "Arbeiderpartiet vil åpne for å innføre petroleumsfrie soner som ivaretar særskilte områder i Lofoten, Vesterålen og Senja."
  • "Deler av Nordland 6 er allerede åpnet for petroleumsaktivitet, og her er eksisterende infrastruktur lettest tilgjengelig. Arbeiderpartiet åpner derfor for å konsekvensutrede petroleumsaktivitet i Nordland 6."
  • "Spørsmålet om eventuell åpning i Nordland 6 skal behandles på et nytt landsmøte i Arbeiderpartiet."
  • "I Nordland 7 og Troms 2 har vi ikke erfaringer med petroleumsvirksomhet. Sokkelen er her smalere og utfordringene overfor andre næringer derfor større. For disse områdene vil Arbeiderpartiet avvente den oppdaterte kunnskapen som vil fremkomme i forbindelse med at den helhetlige forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet revideres i 2019/2020. En eventuell konsekvensutredning i Nordland 7 og Troms 2 vil ikke bli satt i gang i stortingsperioden 2017 til 2021."
06.04.2019 endret AP mening og er nå imot konsekvensutredning også i Nordland 6. Det er derimot ikke et forslag om varig vern. 06.04.2019 tu.no


HøyreSPSV

 • SVs arbeidsprogram 2017-2021 pdf
  • "Vi vil at områdene Lofoten, Vesterålen og Senja, Møreblokkene, Skagerrak, iskanten, polarfronten og Jan Mayen skal være petroleumsfrie."


KrF

 • KrFs politiske program 2017-2021 pdf
  • KrF vil: "opprette petroleumsfrie soner i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, Jan Mayen, Mørebankene og kystnære områder i Skagerrak."


Venstre

 • Venstres stortingsvalgprogram 2017-2021 pdf
  • Venstre vil: "innføre varig vern mot petroleumsaktivitet i spesielt sårbare områder, inkludert i og ved iskanten og polarfronten, Jan Mayen, Lofoten, Vesterålen og Senja, Skagerrak, Mørefeltene, Jærkysten og kystnære områder av Finnmark."


MDG

 • MDG sitt Arbeidsprogram 2017-2021 pdf
  • MDG Vil: "Sørge for et permanent vern mot petroleumsaktivitet i særlige verdifulle og sårbare havområder, som Lofoten, Vesterålen og Senja, iskantsonen, polarfronten i Barentshavet og Norskehavet, havområdet rundt Jan Mayen, Mørebankene, Iverryggen, samt Skagerrak."


Rødt

 • Rødt sitt arbeidsprogram 2017-2021 pdf
  • "Det skal vedtas varig vern og petroleumsfrie områder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, i Barentshavet, på Mørekysten, i Farsundsbassenget, Jan Mayen og Arktis."


Icons made by itim2101 from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY