Det er farlig å mene noe om COVID-19


Published: 10.03.2020

Richard Dawkins introduserte ideen om meme, hvor en idé kan forplante seg fra person til person, nesten som et virus. Det er snart 45 år siden Dawkins først beskrev fenomenet, og det har mutert til å bety noe helt annet i dag enn det han så for seg – nemlig beskrivelsen av morsomme bilder på nett med stor tekst på. COVID-19 har fått meg til å tenke på hvor farlig det kan være å spre feilaktig informasjon, og jeg har lyst å rette dine tanker mot det samme.

Å mene noe er stort sett ufarlig. Tror du ikke på evolusjonsteorien? Det skader ingen bortsett fra din anseelse hos dem som tror på vitenskap. Tror du ikke på at klimaendringer er menneskeskapte? Ok, du kaster kanskje plast i restbosset, kjører dieselbil og reiser til Spania tre ganger i året, men det er begrenset hvor mye skade du kan gjøre. Synes du hysteriet og panikken rundt COVID-19 er teit – at det bare er influensa? Hvis du i tillegg er snakkesalig i lunsjen, deler dine meningen med venner og familie, og er kanskje aktiv i sosiale media, tør jeg påstå at dine meninger potensielt sett er farlige.

Som mennesker tiltrekkes vi informasjon som bekrefter det vi allerede tror på, kjent som «Confirmation bias» eller bekreftelsestendens. Fra Wikipedia: Confirmation bias is the tendency to search for, interpret, favor, and recall information in a way that confirms or strengthens one’s prior personal beiefs or hypotheses. COVID-19 representerer for mange av oss noe farlig og vi ønsker at noen skal fortelle oss at det kommer til å ordne seg, at vår frykt er overdrevet.

Min påstand er at kombinasjonen av bekreftelsestendens og ønske om reduksjon av ens frykt, gjør mennesker mottakelige for utsagn som at mennesker hele tiden dør av influensa, og at COVID-19 ikke er noe nytt. Eller som Donald Trump tweeter:

Slutt å spre de betryggende meningene dine, og vær minst like paranoid som myndighetene sier du bør være. Og ja, vask hendene.