Hvem er for og hvem imot bybane til Åsane?


Publisert: 06.06.2019 / Oppdatert: 12.08.2019

Jeg antar at utbyggingen til Fyllingsdalen ikke vil bli stanset og fokuserer derfor på utbyggingen til Åsane.
Partiene flest skriver klart og tydelig i sine kommunevalgprogram hva de mener om utbyggingen, med unntak av Høyre og FrP. Mens FrP Bergen mangler program for Bergen (så vidt jeg kan se), bruker Høyre et språk som må tolkes. Høyre skriver nemlig at de vil: "Bygge bybanen til Fyllingsdalen og videre til Spelhaugen og regulere videre til Åsane". Hva betyr det å regulere videre til Åsane?
KrF er også temmelig vage når de skriver at de vil "halde fram bygginga av Bybanen i Bergen". Mener de kun til Fyllingsdalen eller er Åsane inkludert?


Trykk på logoene for kilder.


For utbygging

Imot utbygging

Uklart


Oppdatering 18.06.2019:
Høyre Bergen svarer på spørsmålet om hva de mener med å regulere videre til Åsane at:
"Med «regulere til Åsane» mener vi at Høyre støtter reguleringsarbeidet for bybane til Åsane. Reguleringsarbeidet må på plass før man kan begynne å bygge, og sier noe om muligheter og utfordringer ved byggeprosessen."
Jeg synes fremdeles det er uklart hva de mener så Høyre forblir i uklart-kolonnen.


Oppdatering 12.08.2019
FrP svarer at:
"Bergen FrP ønsker ikke å bygge bybanen til Åsane, det er en ekstremt dyr kollektivløsning som Bergen ikke har råd til."


FrPAPHøyreSP

 • Senterpartiet sitt bystyreprogram for Bergen 2019-2023 pdf
  • "siden det ikke er rom for å øke bompengene i Bergen for å finansiere nye kollektivløsninger til Åsane vil vi forbedre de eksisterende bussløsninger og ikke bygge bybane dit"
  • "på sikt forlenge Bybanen fra Fyllingsdalen til Loddefjord og Storavatnet"
  • "ikke bygge bybanen over Bryggen"


SV

 • SVs valgprogram for Bergen 2019-2023 pdf
  • "Ingen kjente bussløsninger kan gi den kapasitetsøkningen som er nødvendig i kollektivsystemet. Videre bybaneutbygging er derfor avgjørende for å nå klimamålene. Bybane til Åsane og Fyllingsdalen må derfor realiseres så snart som mulig, og utbyggingstakten må økes."


KrFVenstreMDG

 • MDG sitt lokalprogram 2019-2023 pdf
   MDG Vil:
  • "Torget og Bryggen skal bli byens mest attraktive gater for gående og syklende. De Grønne vil derfor gjøre disse sentrumsområdene fri for veitrafikk. Det gjør vi ved å la bybanen gå i tunnel i fjellet med kort gangavstand til Bryggen. "
  • "Bybanen er viktig for Bergen, og vi vil utrede forlengelse av bybanen fra Oasen/Spelhaugen videre til Loddefjord, Storavatnet terminal, Laksevåg, Dokken og Bergen sentrum."


RødtFNB

 • FNB Bergens valgprogram 2019 - 2023
  • "Vi støtter ikke utbygging av bybane til Åsane. Bompenger skal ikke brukes på byutviklingsprosjektet bybanen. Vi vil derfor ha full stopp i kommunens planleggingsarbeid av bybane til Åsane. "


Icons made by itim2101 from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY